Verbindingsnatuur

De mens is verbonden met alle organismen

Één alles.

June 5, 2008

In alles zit één.

In één zit alles.

In jou zie ik de wereld.

Liefde, hoop, verdriet en pijn.

In alles zit één.

In één zit alles.

Alles is nodig voor één.

Één is nodig voor alles.

Zonder liefde en hoop geen verdriet en pijn.

Zonder verdriet en pijn zou het hier niet zo fijn zijn.

Jij weerspiegelt de ziel der dingen.

In één is alles.

Alles is één.

4 juni 2008.

Add A Comment