Verbindingsnatuur

De mens is verbonden met alle organismen

Archive for March, 2010

Geluk.

March 1, 2010

Geluk staat in de westerse maatschappij gelijk aan: blijdschap, dat het goed met je gaat, etc.

Ik zie geluk meer als iets wat je altijd kan bereiken. Als je de dingen kan zien zoals ze zijn. Als je ze kan aanvaarden zoals ze zijn. Niet alles is altijd leuk, maar het hoort wel bij. Laat het licht van de waarheid schijnen en je kan overal geluk vinden. Of eigenlijk niet, je hoeft het niet te zoeken, het is er al. Je hoeft het alleen maar aan te raken.

Alleen als je weet wat ‘ongeluk’ is kun je ‘geluk’ ervaren.